El Blog de Trespams

Blog personal sobre tecnologia, gestió de projectes i coses que se me passen pel cap

Entrades per categoria "Python"

Unit tests

Supòs que no he de convèncer ningú de les bondats dels tests unitaris a l'hora de desenvolupar. Encara que no arribem als extrems que proposa la gent que fa "test driven development" tenir tests ajuda a l'hora de provar les aplicacions: Queda constància del que s'ha provat Les proves són...

Continuar llegint »

A voltes amb els trackbacks

Benvolguts amics, coneguts i saludats, Aprofitant la calor, la benentesa, i la moguda de Django estic aprofitant per retocar el sistema de trackbacks del blog. Estic abusant un poc de la confiança i fent proves a altres blogs a més del meu, per veure si hi ha problemes. Si veis...

Continuar llegint »

Benchmark: mako i lmxl

Estam plantejant fer una remodelació de la web B2B que tenim, ara està feta en Java i aprofitant la remodelació la meva intenció ( si me deixen clar), és aprofitar que la remodelació és força important per a reescriure el codi en Python i Django. Si fos un canvi petit...

Continuar llegint »

Sigues dinàmic

L'altra dia vaig fer un petit prototip per veure amb quines dificultats em trovaba a l'hora de connectar amb Python contra l'LDAP de l'empresa (un Notes) i contra l'Active Directory. Aquesta funcionalitat ja la tenia desenvolupada en Java, però com que l'aplicació que estava plantejant es faria amb Python, vaig...
Continuar llegint »

A la pregunta de Servo ....

Al comentari del darrer apunt de Servo es demanava el perquè el Set hauria de ser més ràpid si el primer algorisme és d'ordre N. El codi dels sets es molt semblant al dels diccionaris, però està una mica més optimitzat, a l'igual que els diccionaris està implementat com una...

Continuar llegint »

Trobar elements repetits

Tenim el següent problema: "tenim dos diccionaris amb dades i volem trobar els elements d'una diccionari que estan també dins l'altra" Suposem, per exemple que tenim: x = {'a':1,'b':2,'r':3} y = {'a':1,'r':3, 'c':14} La opció més directe pareix ser la de recorre els elements de la primera llista i veure...

Continuar llegint »

vim ide per python

Aquesta setmana i gràcies a l'entrada del blog de sontek he retornat al vi com a editor principal per a la programació en Python. Periòdicament estic canviant entre vim, kate o Eclipse amb PyDev, segons la màquina en que faig feina i el que estic fent, però pas gran part...

Continuar llegint »