El Blog de Trespams

Blog personal sobre tecnologia, gestió de projectes i coses que se me passen pel cap

Loonshots

Un Loonshot és un terme creat per Safi Bahcall, autor del llibre, per designar aquells projectes menyspreats, rebutjats i que tothom pensa que no pot funcionar mai i que finalment es demostren com un gran èxit. L'autor distingeix entre els de tipus P, en referència als projectes que ningú pensa que funcionaran i els de tipus S en referència a les estratègies.

El llibre, en la seva primera part, és un gran recull d'històries que expliquen la caiguda d'empreses i models de negoci i com emergeixen ens nous models i productes després de que els seus patrocinador s'hi hagin deixat la pell múltiples vegades per a convèncer als mercats o als inversos de que tenen sentit.

El llibre a més introdueix un concepte molt interessant: la distinció entre negocis innovadors i les franquícies. La franquicia és aquell model que té poc risc i que va a extreure el màxim profit de coses que ja sabem que funcionen.

Bahcall ens diu que per a que una empresa perdure en el temps, o un país fins i tot, es necessari arribar a un equilibri entre la innovació més agoserada i el model de franquicia. Que per a que la cosa vagi bé, s'ha d'assolir un equilibri dinàmic de manera que les idees innovadores puguin trobar com sortir del món de les idees i dels laboratoris a la realitat del dia a dia o al mercat.

Sols per les històries que compta, no centrades sols en l'èxit sino també en el fracàs i la gran feina de documentació històrica que fa l'autor, el llibre ja s'ho paga de ser llegit, però a més ens dóna idees de com fer que en una organització no es pervertesqui la innovació quan creix a favor dels objectius més immediats com els bonus o les pujades de categoria.

Si llevam les històries potser el llibre, enlloc de les 350 planes que té es quedaria en poc més de 50, de fet el propi autor en fa un resum prou llarg al darrer capítol. A diferència d'altres llibres, on pareix que les històries estan per omplir, aquestes són molt il·lustratives, la quantitat de dades, explicacions i com estan contades, fan que tenguin valor per sí mateixes.

No us ho perdeu!

blog comments powered by Disqus