El Blog de Trespams

Blog personal sobre tecnologia, gestió de projectes i coses que se me passen pel cap

Shaving Yaks

El terme Shaving Yaks és un terme que prové del MIT, i apareix sobre el 2000, segons en fa referència en Seth Godin al seu apunt Don't Shave That Yak! i s'atribueix a Carlin Vieri.

La frase fa referència a la darrera tasca que s'ha fer fer per a poder  complir una primera tasca inicial que ens havíem proposat fer en  primer lloc.

Ens podem trobar afaitant Yaks en molts moments de la nostra carrera  informàtica. Aquella tasca tan simple que ens havíem proposat resulta que no es pot fer si no aconseguim completar tot un conjunt de petites tasques, aparentment no relacionades amb la tasca principal i que de no fer-les no ens permeten completar la tasca inicial.

Aquest procés passa molt més sovint del que ens podem imaginar, algunes vegades en petita escala i altres de manera surrealista. És un dels principals motius pels quals les estimacions en projectes de software són tan males de fer, perquè sovint les implicacions d'aquella tasca tan petita desencadenen en un procés d'afaitat de Yaks amb multitud de petites tasques que s'han de fer per acabar la que realment importa.

Encara que aquests processos són sovint indesitjables, també es veritat que ens permeten descobrir moltes vegades la vertadera causa del problema i anar investigant i obtenint nous coneixements. 

La cosa està en saber quan estam realment resolent un problema, aprenent del procés i quan estam inmersos dins la cadena de feines que ens durant finalment a l'afaitat de Yaks. La millor manera és ser conscient que aquestes coses passen i aturar-se a reflexionar en el problema que volem resoldre.


blog comments powered by Disqus