El Blog de Trespams

Blog personal sobre tecnologia, gestió de projectes i coses que se me passen pel cap

Entrades per categoria "Python"

Redis

Ja fa un grapat de mesos estic fent cosetes amb Redis, una base de dades de les anomenades noSQL, molt semblant en funcionament a Memcached. Val a dir que a Redis hi vaig arribar a partir de Celery, la utilitat per crear i gestionar tasques per Python i Django. Vaig...

Continuar llegint »

Avaluant Gondor

Estic a la segona tongada de beta-testers de Gondor un hosting per Django montat al núvol desenvolupat per la gent d'Eldarion. L'aplicació vol simplificar la manera de desplegar les aplicacions Django a força de forçar una determinada configuració. És a dir, es simplifica el desplegament, però sempre que juguem amb...

Continuar llegint »

Geany, editor per a programació

Aquestes festes he estat mirant-me l'editor Geany per veure com responia a les meves necessitats de tenir un editor per a programació fonamentalment Python i Django que fos a la vegada potent i que tingués baixos consums de memòria. En un editor per a programació crec que és important seguir...

Continuar llegint »

Celery, Redis and Django

Disclaimer: This is my first English post is a free translation of the original catalan post In previous posts have written about Celery and Django Celery, a system to manage queues and tasks in Python and Django. Celery in its documentation recommends RabbitMQ as message broker, that is, as the...

Continuar llegint »

Celery i Redis

En anteriors apunts he parlat ja de Celery i de Django Celery, un sistema per a la gestió de cues i tasques per Python i Django. Celery a la seva documentació recomana RabbitMQ com a gestor de missatgeria, és a dir, com a aplicació que reb i distribueix les tasques...

Continuar llegint »

Solapament d'intervals ara amb Django

Segueixo amb la vena friki, ahir damunt el solapament d'intervals de mode genèric i avui veurem la implementació d'aquesta idea a un model Django. class Oferta(models.Model): """Una oferta que va per rang""" nom = models.CharField(max_length=200) inici = models.DateField() fi = models.DateField() activa = models.BooleanField(default=True) class Meta: verbose_name="Oferta" verbose_name_plural="Ofertes" def __unicode__(self):...

Continuar llegint »

Celery: mini tutorial

Configuració del servidor rabbitmq El servidor Rabbitmq és qui rebrà les ordre d'execució de les tasques i les enviarà als workers que han de fer la feina i rebrà el resultats de les operacions de manera que el procés que ha donat l'ordre d'execució de la tasca el pugui fer...

Continuar llegint »

Introducció a Celery

Introducció a Celery Celery es una aplicació que ens permet crear tasques de feina asíncrones gestionades per un gestor de cues que està basada en l'enviament de missatges de manera distribuïda. Es focalitza en operacions en temps real però també suporta la calendarització de tasques. Les unitats d'execució, anomenades tasques,...

Continuar llegint »