El Blog de Trespams

Blog personal sobre tecnologia, gestió de projectes i coses que se me passen pel cap

The 80/20 Principle de Richard Koch

Segurament tots haureu sentit parlar del principi de Pareto, una regla empírica, un patró que apareix sovint en la distribució d'una qualitat o un objecte material, de manera que s'observa que sols un 20% de la població concentra el 80% d'aquesta qualitat o propietat.

El llibre ho duu un poc més enllà i ens explica com aquest patró es reprodueix en altres aspectes de la vida, com la productivitat, l'economia, les relacions socials, la felicitat, els amics i la feina. Ens proposa concentrar-nos en aquesta 20% de coses que ens aporten el 80% i determinar quin és aquest 80% que ens aporta menys en aquelles activitats que fem.

Que sigui una 80/20 o un 90/1 ó un 85/3 és anecdòtic, l'important és que en moltes coses de la nostra vida no hi ha una distribució homogènia, sinó que la distribució està totalment esbiaixada, i també ho està en el que fa referència als mercats, a les empreses i a la pròpia societat. L'aparició d'Internet i les xarxes socials ha fet que aquest biaix sigui encara major, forçant una estructura on el guanyador s'ho enduu tot i la resta es barallen per les engrunes. Això ho podem veure en cercadors, xarxes socials, llocs de comerç electrònics, ... Els grans jugadors concentren més del 90% de l'activitat i del negoci, la resta, encara que nombrosos, es reparteixen un pastís que els deixa poc marge per la subsistència.

L'autor ens diu que hem de ser conscients d'aquesta distribució en la nostra vida. Tenir-ho presenta a l'hora de plantejar-nos una feina o un objectiu en la vida. Procurar determinar tot allò que ens dona major resultat amb menor esforç i concentrar-nos-hi més per tal de fer que si tenim un 80/20 passi a ser un 90/5 o un 95/1, quan més millor.

És més bo de dir que de fer, òbviament. I d'això l'autor n'és perfectament conscient, de manera que fins i tot diu que ens pot plantejar un canvi a la nostra manera de pensar, en la nostra manera de relacionar-nos amb la resta i en la manera de plantejar els nostres objectius.

Si ho pensam bé, aquests conceptes estan molt lligats a tota la filosofia de Kanban, lean, a eliminar tot allò que no aporta valor real. Parlant de productivitat la regla de Pareto ens diu precisament això, que podem minimitzar l'esforç en el 80% de les coses que no aporten valor real i concentrar-ho el el 20% de les activitats que n'aporten el 80% o més.

En desenvolupament la regla del 80/20 ens diu que en el 20% dels mòduls es concentren el 80% d'errors. És interessant dur el control d'això, perquè sovint ens trobarem que la distribució és un 90/5 o semblant, és a dir, que en un 5% de mòduls es concentren els problemes de la nostra aplicació o arquitectura. Això ens dona una informació molt valuosa a l'hora de plantejar-nos si hem de reescriure o refactoritzar una aplicació: ens hem de concentrar en aquest 5% per tal de minimitzar el nombre d'errors.

El llibre ens dona un bon recull d'exemples on aquest patró  apareix i ens diu com ho podem aplicar en el dia a dia per ser més efectius, més feliços, més rics. El problema està en que sovint no és senzill poder determinar quin és aquest 20% de les coses que fem bé i quin es el 80% en les que hauríem de posar menys esforç, o sí ja estam dins un patró de distribució difícil d'optimitzar.

Tot i la dificultat d'establir un punt de partida, trob que la visió que en dóna Koch i l'actualització que en fa del principi a l'època actual és força interessant, però potser no el posaria entre el conjunt de llibres que recomanaria. Segurament quedaria en el 80% de llibres als que no val la pena dedicar-hi molt d'esforç, però per ben poc. Si més no en la vida la regla del 80/20 és totalment personal, així que si voleu saber-ne més sobre aquesta distribució dins el món actual, aquest és el vostre llibre.

blog comments powered by Disqus