El Blog de Trespams

Blog personal sobre tecnologia, gestió de projectes i coses que se me passen pel cap

Autocompletat amb vim

autocompletat

Des de fa força estona Vim disposa d'un mòdul d'autocompletat força bo i molt semblant al que podem trobar als editors gràfics.

La manera habitual d'accedir a les opcions que ens presenta l'autocompletat és amb la combinació de tecles ctrl+N per anar a les opcions i ctrl+Y per acceptar-ne l'opció seleccionada.

Però a mi sempre em passa que tenc al tendència a fer servir les tecles de navegació i a pitjar la tecla intro per seleccionar l'opció que vull, la qual cosa fa que en seleccionar la paraula vim m'introdueix un retorn de línia indesitjat.

Pareix que això és el que fa molta més gent, així que cercant un poc per les planes d'ajuda he arribat a una configuració que permet fer tot això, basta posar en el nostre .vimrc les següents línies:

inoremap pumvisible() ? "\" : "\" inoremap j ((pumvisible())?("\"):("j")) inoremap k ((pumvisible())?("\"):("k"))

Amb això fem que la tecla intro faci el paper de tecla de selecció, i que la navegació entre les diferents opcions es faci també amb les tecles habituals de desplaçament de Vim.

blog comments powered by Disqus