El blog de Trespams

[ x ]

Faig servir les cookies de Google Analytics per al control de visites i estadístiques..
És una pardalada, però la llei diu que us he d'avisar, ja veus. Així que si visitau aquest blog donau-vos per informats o sortiu ara mateix i netejau les cookies del vostre navegador. Si continuau llegint, suposaré que ja us està bé. Si vols saber com llevar les cookies del teu navegador: aquí ho pots trobar

Autocompletat amb vim

autocompletat

Des de fa força estona Vim disposa d'un mòdul d'autocompletat força bo i molt semblant al que podem trobar als editors gràfics.

La manera habitual d'accedir a les opcions que ens presenta l'autocompletat és amb la combinació de tecles ctrl+N per anar a les opcions i ctrl+Y per acceptar-ne l'opció seleccionada.

Però a mi sempre em passa que tenc al tendència a fer servir les tecles de navegació i a pitjar la tecla intro per seleccionar l'opció que vull, la qual cosa fa que en seleccionar la paraula vim m'introdueix un retorn de línia indesitjat.

Pareix que això és el que fa molta més gent, així que cercant un poc per les planes d'ajuda he arribat a una configuració que permet fer tot això, basta posar en el nostre .vimrc les següents línies:

inoremap   pumvisible() ? "\" : "\"
inoremap  j ((pumvisible())?("\"):("j"))
inoremap  k ((pumvisible())?("\"):("k"))

Amb això fem que la tecla intro faci el paper de tecla de selecció, i que la navegació entre les diferents opcions es faci també amb les tecles habituals de desplaçament de Vim.

blog comments powered by Disqus
<<<<<<< main/templates/puput/base.html ======= >>>>>>> main/templates/puput/base.html