El Blog de Trespams

Blog personal sobre tecnologia, gestió de projectes i coses que se me passen pel cap

Eclipse Luna

Amb la recent sortida de nou entorn de desenvolupament d'Eclipse anomenat Luna, he decidit donar-li una nova oportunitat com a entorn de desenvolupament de Python, així que a més de Vim estaré fent servir Eclipse per a desenvolupar des de casa.

Una vegada devallat l'Eclipse el següent que he fet és instal·lar-hi els plugins bàsics que es necessiten. Com que @sastred el fa servir com a editor principal a APSL, el primer que vaig fer va ser demanar-li què feia servir ell. Per la part de js i css fa servir l'Aptana. Aptana és molt més que un plugin, i ja l'havia fet servir abans. Té un munt de coses que no necessit i que fan que l'Eclipse torbi més a carregar. Així que vaig cercar alternatives.

La meva configuració se basa en un entorn mínim, basat en tenir si fa no fa el mateix que tenc per Vim però amb la facilitat de navegació entre arxius de l'Eclipse. Això de fer ctrl+clic damunt una classe o una funció i que te dugui al codi font està molt bé. PyCharm també el té, però com vaig dir fa uns dies, no m'acaba de convèncer ni la política de preus ni com tracten les plantilles.

Els plugins que instal·lat són:

  • PyDev - http://pydev.org/updates
  • Coffescript - http://www.nodeclipse.org/coffeescript/repository/
  • Django Templates - http://eclipse.kacprzak.org/updates
  • Less editor - http://www.normalesup.org/~simonet/soft/ow/update/
  • Mercurial - http://mercurialeclipse.eclipselabs.org.codespot.com/hg.wiki/update_site/stable
  • Mylyn - http://download.eclipse.org/mylyn/releases/latest
  • Emmet - http://download.emmet.io/eclipse/updates/

A més, per tal de no haver d'instal·lar cap superplugin per editar css, he configurat l'associació *.css per a que obri els fitxers amb l'editor de Less.

Amb això per ara pareix que basta i sobre per desenvolupar damunt Django, poder crear plantilles per a l'autocompletat i editar javascript, less, css, coffeescript i Python.

Li donaré una oportunitat un grapat de mesos a veure què tal. De moment dir-vos que la velocitat d'inici segueix essent el principal problema, però que tot i això ha millorat bastant respecte les anteriors versions. Estic tunejant un poc l'eclipse.ini amb les receptes que vaig trobant a veure si va un poc més fi encara, però de moment tira bé.

blog comments powered by Disqus