El Blog de Trespams

Blog personal sobre tecnologia, gestió de projectes i coses que se me passen pel cap

Two Scoops of Django

Ahir vai acabar de llegir "Two Scoops of Django", el nou llibre, encara en versió Alfa que han tret DAniel Greenfeld i Audrey Roy.

A diferència d'altres llibres que t'ensenyen a programar o et mostren el funcionanment d'un framework de programació, aquest llibre no és un tutorial per als no iniciats, sinó més bé una mena de consultoria de millors pràctiques en forma de llibre.

Els autors "es banyen", recomanant utilitats i maneres de fer les coses per tal que els nostres projectes siguin més bons de desplegar i mantenir. Es recomanen llibreries externes per a facilitar-nos la vida: South, Virtualenv, Virtualenvwrapper (vells coneguts també per aquest blog) i fins i tot entra en la petital polèmica que hi ha damunt si és millor fer-ho tot amb CBV, fer una mescla o no fer-les servir.

Puc dir que estic gairebé al 100% d'acord amb totes les recomanacions. Val a a dir que hem arribat a les mateixes conclusions que els autors en garebé tots els aspectes. Fins ara no feiem servir les variables d'entorn i és una cosa que de ben segur ens mirarem amb cura.

Punts que potser estaria bé tractar o de discrepància:

Nom del projecte. Personalment no m'agrada gens tenir el nom del projecte igual al nom de l'aplicació django igual a l'aplicació principal. A poc que et descuidis pot donar lloc a errors d'importació que et fan perdre una bona estona. Per això m'estim més anomenar al projecte prj_[nom_projecte], i en Django 1.5 me pareix que optaré per anomenar a la part principal del projecte com a main i buidar-la de contingut llevat de ser el nexe d'unió de les urls i potser de la vista que ens mostra l'index.

Mail. Per mi és una de les millores més interessants que hem incorporat darrerament en el desenvolupament d'aplicacions Django. Django et permet enviar els mails a la consola per depurar, o bé, junt amb Python podem habilitar un servidor de correu local. Però en la majoria d'ocasions ens interessa poder veure el correu que s'havia enviat, o seguir el link, i no volem que realment s'estiguin enviant els correus. Per això la troballa de django-mailer-2 va ser força interessant, ja que ens permet guardar els mails que s'envien dins la base de dades i poder consultar-los amb l'administrador de Django. Els correus no s'envien fins que habilitam una tasca al cron. Trob que és ideal en els entorns de preproducció (amb la tasca del cron desactivada) i en les primeres etapes de la posada en producció, on vols tenir un control molt fi del que està passant a l'aplicació.

Tornant al llibre. Trob que és una inversió molt bona, però heu de saber què us trobareu: si no heu fet cap projete amb Django no és un bon llibre per aprendre. Si ja n'heu fet un grapat, segur que el llibre us servirà per millorar la vostra feina diària.

blog comments powered by Disqus