El blog de Trespams

[ x ]

Faig servir les cookies de Google Analytics per al control de visites i estadístiques..
És una pardalada, però la llei diu que us he d'avisar, ja veus. Així que si visitau aquest blog donau-vos per informats o sortiu ara mateix i netejau les cookies del vostre navegador. Si continuau llegint, suposaré que ja us està bé. Si vols saber com llevar les cookies del teu navegador: aquí ho pots trobar

PHP o Python

Avui he tingut una interessant conversa telefònica, una mini-consultoria d'una hora podríem dir, com a presa de contacte per a un projecte que sembla força interessant i ambiciós.

Com és habitual una de les preguntes ha estat per què Python i no PHP? La veritat és que no hi ha una resposta única, sempre depèn del projecte. No hi ha una tecnologia única que encaixi a tots els projectes i sempre s'ha d'avaluar bé. Però quan el projecte no té únicament una vessant web, les possibilitat de que Python encaixi millor són més altes. Després de tot Python és un llenguatge de propòsit general, que ha demostrat les seves capacitats amb branques tan diferents com la programació web o el càlcul numèric, passant per la generació de gràfiques científiques i el control de robots.

També, com gairebé sempre, surt el tema de que amb PHP es més fàcil trobar gent. És veritat, però també és més fàcil trobar gent amb Java o amb PL/SQL. El tema està en que si el que volem no és gent, sinó dur endavant un projecte, el que no necessitam és gent sinó bons programadors i aquí la cosa ja es complica.

El PHP és un llenguatge que té un nivell d'entrada molt baix. És molt fàcil començar a fer coses, d'aquí que molta gent amb pocs coneixements de programació comença amb PHP. A més posar una web en producció també és molt senzill. Un ftp i un accés a una base de dades és suficient per fer la major part de les webs. Això ens dóna una gran quantitat de programador PHP aficionat, fa aplicacions i surten, però no hi ha una metodologia darrera i sovint les aplicacions no són mantenibles.

Una primera conclusió doncs: és molt més senzill destriar els bons programadors Python que els bons programadors PHP. La feina és més senzilla. Si algú s'ha atracat a Python per programar ja significa que té inquietud per fer les coses bé. El nivell d'exigència inicial per a fer webs amb Python també és més alt, has d'aprendre un framework, saber configurar un servidor web optimitzat per a la teva aplicació, ... En definitiva, no te pots haver quedat amb els coneixements bàsics "per a que la cosa funcioni i prou", s'ha d'haver anat més enllà.

Està clar que en PHP també es pot programar bé. Llavors segurament el programador que entrevistarem ens dirà que coneix or fa feina amb un framework. Bé, això està bé. Però llavors ja hem perdut la hipòtesi inicial de que era més fàcil trobar programador amb PHP perquè a més el programador PHP ha de ser bo en PHP i bo amb el Framework i l'àmbit de cerca es redueix molt.

Fent feina amb un framework PHP també hem perdut un dels "avantatges" del PHP: la capacitat d'escriure codi ràpidament i posar-ho en producció. Quan poses un bastiment PHP les velocitats d'execució són ridícules si les comparam amb les de Python i Django. Eps, potser suficients pel que volem, però per res comparables. Però la velocitat d'execució no és el més important, el més important és la velocitat de desenvolupament, i posant un bastiment PHP també perdem això. Resulta ara que el PHP no és tan directe com pensàvem, ni hi ha tanta gent que el conegui com fèiem comptes.

Segona conclusió: Si volem fer servir un framework amb PHP per programar no tindrem tants programadors a on triar i perdem molt en velocitat d'execució.

Però és que a més el projecte és gran i s'ha de mantenir al llarg del temps. Què triam PHP o Python llavors? Si el projecte és gran no importa tant que el programadors coneguin el llenguatge, basta que n'hi hagi uns quants experts que pugin fer el mentoring i la formació i deixar que la gent es vagi fent amb el llenguatge. El que sí necessitam són bons programadors, gent que sàpiga programar bé i no tengui por d'aprendre coses noves.

En aquest cas Python també sortirà molt afavorit. Aquí ja estam parlat de comparar PHP+Framework PHP amb Pyton + Django. Python té una cosa sempre present: el codi ha de ser clar i mantenible, si no ho és no és pythonic. El PHP segueix una altra filosofia... Si hem de mantenir un projecte gran en el temps Python és una de les millor eleccions que es poden fer: és molt més difícil escriure codi il·legible i una vegada el programador s'ha impregnat de la filosofia que hi ha dins el llenguatge el codi surt sols. És divertit escriure i mantenir codi, perquè és fàcil llegir-lo. Pensem que quan es tracta de mantenir codi ens passarem molt més temps llegint el que altres han escrit que creant nou codi. Tenir un depurador a Python, poder fer unit tests amb facilitats (recordem que la llibreria de unit test forma part de la pròpia distribució de Python), tenir un servidor web integrat com a Django. Tot això fa que la feina de manteniment correctiu i evolutiu sigui més senzilla. La gent que heu/hem tingut que mantenir codi PHP i que ha pasasat a Python i Django segur que està fent capades d'assentiment.

Tercera conclusió: Python fa que el codi que s'ha de mantenir durant molt temps sigui molt més mantenible. Dedicarem menys temps a la depuració. Si ho complementam amb la política de Django d'estabilitat de versions la cosa ja és per nota.

Podem entrar també en les interioritats del llenguatge. Python és un llenguatge madur, amb llibreries molt ben establertes, ben documentat, ben pensat. PHP fins fa poc no tenia orientació a objectes i encara així escriure un objecte i utilitzar-ho amb PHP és força farragós si ho comparam amb Python. Tot a Python és un objecte. Però el que trob més important és la quantitat de codi que es necessita per fer la mateixa tasca. Per programes grans el codi Python és entre dues i 5 vegades més curt que el codi PHP. Això vol dir menys codi que depurar, menys codi que llegir. En definitiva codi més mantenible.

Però sobretot el més important de tot per mi és l'experiència que he tingut amb programadors de PHP que han passat a conèixer bé Python i Django. S'han divertit en el procés i es segueixen divertint programant amb Python. Per mi és un factor important, ja que un programador motivat crea millor i és un factor decisiu en l'èxit de qualsevo projecte. Així que aquí va la meva

Quarta conclusió: perquè Python és un llenguatge fotudament divertit per a programar o en la versió en anglès: It's a hell of a lot of fun to code again!

Per a més referències hi ha un article força extens que compara PHP i Python a la wiki de Python.

blog comments powered by Disqus