El Blog de Trespams

Blog personal sobre tecnologia, gestió de projectes i coses que se me passen pel cap

vimdiff i grep

Aquest és un post de servei públic, una petita configuració al .bashrc que ens permet gestionar fàcilment el control de diferències partir de mercurial i subversion. L'he trobat al tips and tricks de mercurial i és prou senzill i útil:

hgdiff() { vimdiff -c 'map q :qa!<CR>' <(hg cat "$1") "$1"; } svndiff() { vimdiff -c 'map q :qa!<CR>' <(svn cat "$1") "$1"; }

i per fer cerques trob molt útil

export GREP_OPTIONS="-R -i -n --exclude-dir=\.svn --color=auto"

També és útil recordar algunes comandes de vimdiff

do - Posa els canvis de l'altra finestra a la finestra on tenim el cursor dp - Posa els canvis de la finestra on tenim el cursor a l'altra ]c - Va al següent canvi [c - Va al canvi anterior Ctrl W + Ctrl W - canvia de finestra :diffupdate - diff update :syntax off - syntax off zo - obre el text plegat zc - plega

En el meu cas ]c presenta conflictes amb algun plugin així que tocarà investigar quin o canviar el mapeig.

blog comments powered by Disqus