El blog de Trespams

[ x ]

Faig servir les cookies de Google Analytics per al control de visites i estadístiques..
És una pardalada, però la llei diu que us he d'avisar, ja veus. Així que si visitau aquest blog donau-vos per informats o sortiu ara mateix i netejau les cookies del vostre navegador. Si continuau llegint, suposaré que ja us està bé. Si vols saber com llevar les cookies del teu navegador: aquí ho pots trobar

vimdiff i grep

Aquest és un post de servei públic, una petita configuració al .bashrc que ens permet gestionar fàcilment el control de diferències partir de mercurial i subversion. L'he trobat al tips and tricks de mercurial i és prou senzill i útil:

hgdiff() {
    vimdiff -c 'map q :qa!<CR>' <(hg cat "$1") "$1";
}

svndiff() {
     vimdiff -c 'map q :qa!<CR>' <(svn cat "$1") "$1";
}

i per fer cerques trob molt útil

export GREP_OPTIONS="-R -i -n --exclude-dir=\.svn --color=auto"

També és útil recordar algunes comandes de vimdiff

do - Posa els canvis de l'altra finestra a la finestra on tenim el cursor
dp - Posa els canvis de la finestra on tenim el cursor a l'altra
]c - Va al següent canvi
[c - Va al canvi anterior
Ctrl W + Ctrl W - canvia de finestra
:diffupdate - diff update
:syntax off - syntax off
zo - obre el text plegat
zc - plega

En el meu cas ]c presenta conflictes amb algun plugin així que tocarà investigar quin o canviar el mapeig.

blog comments powered by Disqus
<<<<<<< main/templates/puput/base.html ======= >>>>>>> main/templates/puput/base.html