El Blog de Trespams

Blog personal sobre tecnologia, gestió de projectes i coses que se me passen pel cap

D'errors i línies de codi

En Domingo al seu blog fa una referència al meu apunt damunt llenguatges dinàmics i un bon grapat de bones reflexions.

Això de no creure's el que dic és una postura molt sana, sobretot perquè en la redacció d'un apunt me puc deixar detall i dades que són interessants. Una postura crítica ajuda a reflexionar i a completar les frases que d'altra banda s'haurien deixat com a dogmes de fe. Jo sóc del mateix tarannà, hi ha coses que me crec i coses que a poc que vegi indicis de contradiccions, doncs cerc més informació o deman explicacions. Això, he de dir també, m'ha causat força problemes en el món empresarial, on sovint el "no pensis" és una qualitat que ajuda a progressar.

Bé, però no me'n vull anar per les bardisses, o sí, ja que hi sóm, aprofitaré per dir perquè no faig servir el Twitter: no hi ha espai abastament :)

Afirmació: El nombre de línies de codi que escriu un programador al dia és una constant. Això és un efecte estadístic. Fa temps es parlava de que un programador escriu cinc línies de codi sense errors al dia. Està clar que és una dada estadística i fins i tot controvertida, ja que que és molt complexa definir què és i que no és una línia de codi i de que les línies de codi no s'han de fer servir per mesurar el rendiment. Tot i això podem trobar referències capítol 5 de Software estimation de McConnell on a la Taula 5.1 torbam la relació entre les línies d'un projecte i les línies de codi per programador i any. Això no vol dir que tots els programadors escriguin les mateixes línies de codi (de fet la productivitat entre programador pot arribar a un factor 10 -Peopleware-, però sí que en mitja i per a una organització i projecte, el nombre de línies de codi que s'escriu en promig és constant. A Sofware Mesurement and Estimation diu "Studies have shown that a proficient programmer can programm aproximately the same number of debugged lines of code per day regarless of the language". D'aquí que gent com QSM o David Consulting Group facin comparatives entre llenguatges per a comparar l'expressivitat de cada llenguatge. Per exemple C té un gearing factor de 128 i Java de 53. Això vol dir que una funció que en C necessita 128 línies de codi en Java en necessitarà en promig 53. Si un programador experimentat escriu, essent optimistes 10 línies de codi depurat al dia, llavors necessitarà 13 dies en C i 6 en Java (nombres redons).

D'aquí llavors que els llenguatges dinàmics, al necessitar menys línies de codi per fer el mateix poden completar els projectes en un temps més curt. Com que el temps significa doblers, implica que els projectes surten més barats.

Afirmació: el número de errores directamente proporcional al número de líneas que se escriben Aquí també entram en temes estadístics. De fet es parla de nombre d'errors d'un programa per mils de línies de codi. De la mateixa manera que en el cas de les línies de codi que escriu un programador, hi ha moltes diferències, però Casper Jones a "Program Quality and programmer Poductiviy (1997)" va recopilar algunes dades, que també cita en McConnell. També Reifer en va fer estudis, per exemple per la part Web estudià 65 projectes, i trobà que el ratio és de 6 errors per KESLOC (KESLOC Kilo (Thousand) Equivalent Source Lines of Code). Aquest nombre depèn força del tipus del projecte i de l'organització, però és estadísticament significatiu. Per tant, si donam com a bo el que els llenguatges dinàmics necessiten menys línies de codi per expressar el mateix que els llenguatges compilats tradicionals (Java, C, C+, ...) tendrem que el nombre d'errors en valor absolut també serà menor.

He trobat també una comparativa entre el nombre d'erros per Java i C++ a un paper de Geoffrey Phipps anomenat Comparing Observed Bug and Productiviy Rates for Java and C++, me l'he d'acabar de llegir, però conclou que amb un 95% de confiança C++ té 9,7 vegades més defectes per KLOC que Java i que a més els defectes en Java són més fàcils de corregir. D'aquí a fer una extrapolació cap a la banda dels llenguatges dinàmics hi ha sols un pas, sols falta que algú s'animi a fer l'estudi.

En Domingo també demana l'opinió damunt els llenguatges dinàmics per la capa de negoci, però això crec que dóna per un apunt per ell sol, així que ho deixaré per la propera vegada, però promet, amenaç, amb tractar-ho.

blog comments powered by Disqus