El Blog de Trespams

Blog personal sobre tecnologia, gestió de projectes i coses que se me passen pel cap

Integració contínua

Recentment he estat fent un poc de recerca per veure com podia aplicar els conceptes d'integració contínua als nostres projectes. El conjunt d'aplicacions que tenim ha anat creixent al llarg del temps i les dependències entre les llibreries i les aplicacions també ho ha fet.

La idea de la integració contínua és que hi ha un mecanisme automàtic que recull les actualitzacions dels diferents repositoris de control de versions que es tenguin i aplica els tests d'unitat per comprovar que tot funcioni i que els tets passen. D'aquesta manera, i si s'han fet els tests, podem minimitzar l'impacte d'un canvi d'una llibreria en les aplicacions, és a dir, si pel que sigui canviam una llibreria i els canvis impacten a una aplicació de manera no prevista, quan construïm l'aplicació no passarà els tests.

El programari d'integració contínua permet seguir els tests, treure'n estadístiques i veure manera integrada què és el que ha fallat o comprovar que tot ha anat bé. A més es pot utilitzar el programari per a la construcció de l'aplicació i el seu desplegament als entorns de proves. Fet i fet, aquest tipus de coses es poden fer molt bé amb scripts i ens asseguram que en tot moment tenim la nostra aplicació a punt.

En entorns on hi ha molta gent, la integració continua garanteix que si algú "peta" l'aplicació amb commit que no passa els tests, aquest fet es descobrirà prest i es podrà minimitzar el seu impacte. La majoria de sistemes que he avaluat a més permeten a més dels tests unitaris, passar tests al codi font per intentar detectar errors, veure que se segueixen les regles d'estil, etc.

Per a les meves necessitats volia que el sistema d'integració contínua fos capaç de fer feina amb Java (la majoria ho compleixen) però que a més pogués passar els tests de Python i que en general pogués fer des de la construcció de l'aplicació, passar els tests i fer-ne el desplegament.

El que més m'ha agradat per ara és un sistema anomenat Hudson. Hudson és una aplicació recent, feta en Java, fàcil de desplegar i de fer anar. La interfície està molt cuidada i té tot el que necessit per començar. A més hi ha un article de com fer la integració per Python, que m'ha anat molt bé per començar.

Hi ha moltes més alternatives, a mi Hudson me va molt bé perquè té tot el que necessit per aquesta etapa del desenvolupament i és prou extensible com per a que pugui cobrir les nostres necessitats del futur proper. Hi ha altres sistemes a on triar, la gent de Confluence n'ha fet una taula comparativa. Mirau i comparau, però si teniu les mateixes necessitas que jo, no deixeu de fer una ullada al Hudson.

blog comments powered by Disqus