El Blog de Trespams

Blog personal sobre tecnologia, gestió de projectes i coses que se me passen pel cap

Winpdb

Winpdb és un depurador en mode consola i gràfic per aplicacions Python.. Fa un parell de setmanes que han alliberat una nova versió. En la seva part gràfica, el programa presenta una interfície clara i permet la depuració remota de les aplicacions.

Es pot utilitzar per depurar scripts de Python molt fàcilment sols executant el programa passant-hi com a paràmetre l'script a depurar, tal com se fa amb el depurador estàndard de Python.

La vertadera potència, però està en la facilitat en que es poden depurar aplicacions remotes o aplicacions com les que es poden fer en Django per exemple. En a quest cas afegint aquesa línia al que vulguem depurar

import rpdb2 rpdb2.start_embedded_debugger_interactive_password('clau de seguretat')

ens permetrà connectar-hi el depurador.

Winpdb fa temps que roda, però és la primera vegada que puc fer anar la depuració remota sense problemes. Una eina més a afegir a la capça de programació.

blog comments powered by Disqus