El blog de Trespams

[ x ]

Faig servir les cookies de Google Analytics per al control de visites i estadístiques..
És una pardalada, però la llei diu que us he d'avisar, ja veus. Així que si visitau aquest blog donau-vos per informats o sortiu ara mateix i netejau les cookies del vostre navegador. Si continuau llegint, suposaré que ja us està bé. Si vols saber com llevar les cookies del teu navegador: aquí ho pots trobar

AjaxTags 1.0 alliberat

Avui he llegit al java hispano que s'ha alliberat la versió 1.0 d'AjaxTags, una llibreria de tags per agilitar la creació d'aplicacions que facin ús de la tecnologia Asynchronous JavaScript and XML (AJAX).

Darrerament estan sortin moltes coses ralacionades amb aquesta tecnologia, que ha estat present des de ja fa anys al món d'Internet, però que per uns motius o altres no havia acabat d'emergir. Supòs que veure la gent de Google fer vigueries amb el Gmail ha ajudat bastant a que la gent del carrer ens n'adonem de les possibilitats d'aquesta tecnologia.

Havia vist algunes coses que proclamaven ser AJAX però eren més relacionades amb la presentació gràfica que amb la presentació de dades i la usabilitat en termes d'aplicacions web. La gràcia d'aquest alliberament d'ajaxtags per mi és l'aspecte qualitatiu dels exemples que han fet. Els han basat no en mostar-nos els vigueries gràfiques que es poden fer, sinó en donar exemples d'aplicacions del dia a dia que es poden beneficiar de la tecnologia.

Als exemples hi trobam autocompletat, com oplir camps d'una llista desplegable basant-nos en una selecció anterior, l'actualizació d'un formulari, visualització d'un text associat a un objecte. Són coses que les aplicacions de client gruixat han fet des de ja fa molt de temps, però que resultaven molt costoses de fer, o amb milers de problemes d'incompatibilitat dels navegadors, en aplicatius web.

Pels que ja heu passat per l'exemple i volgueu saber-ne més d'aquesta tecnologia aquí teniu un parell d'enllaços molt interessants:

I sobretot no deixeu de llegir el que diu la wikipèdia damunt el tema, on a més de la definició i la història del nom trobareu enllaços cap a llibreries Ajax per més adients per altres llenguatges que no siguin el Java.

blog comments powered by Disqus
<<<<<<< main/templates/puput/base.html ======= >>>>>>> main/templates/puput/base.html