El blog de Trespams

[ x ]

Faig servir les cookies de Google Analytics per al control de visites i estadístiques..
És una pardalada, però la llei diu que us he d'avisar, ja veus. Així que si visitau aquest blog donau-vos per informats o sortiu ara mateix i netejau les cookies del vostre navegador. Si continuau llegint, suposaré que ja us està bé. Si vols saber com llevar les cookies del teu navegador: aquí ho pots trobar

CMS i Django

Llegit un apunt d'Okkum m'ha fet pensar en el joc que ens poden donar els CMS en el desenvolupament web i en els perills que també comporten.

De CMS n'hi ha en gairebé qualsevol llenguatge i bastiment que tengui una mínima orientació cap a la web, ja que al cap i a la fi es tracta de facilitar que l'usuari que ha de crear els continguts de la web ho tengui fàcil per fer-ho, i que les limitacions que imposa el CMS facin que tota la web tengui una estructura comú (afegiu-hi aquí la paraula corporativa).

Per PHP i Java n'hi ha per avorrir de CMS, per Python també n'hi ha un bon grapat, però si me'n tengués que quedar un per les possibilitats que té i la funcionalitat que aporta se'ns dubte em quedaria amb Plone.

De totes maneres, l'apunt no vol ser una comparativa de CMS, sinó reflexionar damunt les seves utilitats i els seus perills. Una web que és bàsicament contingut té en un CMS l'aplicació ideal. Si ho volem fer amb Django actualment hi ha dues possibilitats que destaquen:

  • Django cms alliberat recentment i que és un complet sistema de publicació de continguts.

  • Django page cms una aplicació per Django, és a dir pensada per a integrar-se amb un projecte web.

Cada un d'aquests projectes representa una manera d'entendre els CMS. El primer imposa que el CMS sigui l'aplicació principal i que en tot cas les funcionalitats que es vulguin afegir s'hi facin a partir del que el CMS ofereix, amb més o manco passibilitats d'integració. Pot anar molt bé si la única cosa que hem de fer és posar un formulari, però pot ser un maldecap si volem construir-hi la nostra aplicació web.

El Django page cms, per contra, suposa que serà una aplicació més a l'ecosistema del projecte, i per tant està pensant per integrar-se en qualsevol projecte. En contra té menys funcionalitat de CMS, menys cosa feta que l'anterior.

L'elecció d'un camí o un altra dependrà de l'aplicació i del client. Si hi ha o hi pot haver funcionalitat més enllà de la gestió de continguts és millor anar cap a una solució integrable que cap a una solució de CMS pura. Si els nostres usuaris no saben el que volen ni cap a on ha d'evolucionar la web doncs el sistema de component també és recomanable. Per webs de contingut que s'han de gestionar i mantenir ràpidament, el CMS pur és ideal.

I si el vostre negoci depèn del CMS, doncs no ho dubteu gaire: Plone, a anys llum de qualsevol CMS obert o tancat, i és també Python.

blog comments powered by Disqus
<<<<<<< main/templates/puput/base.html ======= >>>>>>> main/templates/puput/base.html