El blog de Trespams

[ x ]

Faig servir les cookies de Google Analytics per al control de visites i estadístiques..
És una pardalada, però la llei diu que us he d'avisar, ja veus. Així que si visitau aquest blog donau-vos per informats o sortiu ara mateix i netejau les cookies del vostre navegador. Si continuau llegint, suposaré que ja us està bé. Si vols saber com llevar les cookies del teu navegador: aquí ho pots trobar

Posar preu

Per experiència sé que una de les coses que més ens consta a la gent que fem feina amb bits és posar preu a la nostra feina. Tenim una feina que no entrega un producte físic i on fer i desfer no implica feina física. Si en lloc de vendre còpies el que feim és vendre serveis: programari a mida, configuració de servidors, adaptació de programes, etc. llavors tècniques de màrqueting com les que ens ensenya Neil Davidson a Don't just roll the dice són poc aplicables.

La cosa està en que hem de posar un preu per hora a la nostra feina i aquest preu ho hem de posar amb criteris empresarials, és a dir, valorant el que feim i el que el mercat diu que pot valer la nostra feina.

Per posar aquest preu el que necessitam és una referència. L'ideal podria ser anar al sector i demanar a quant cobra l'hora i quins són els seus marges, però donada la naturalesa de la feina i del sector em tem que aquesta informació estaria ben esbiaixada. A veure:

Una cosa és posar un preu per hora i l'altra és que les hores ens surtin a aquest preu (que és el desitjable). L'ideal és que la desviació entre els dos factors sigui mínim, és a dir, hora feta hora facturada, però això vol dir o bé fer feina amb el que se coneix com a "time and materials", que és el que en construcció se'n diu fer feina a jornal, o bé no equivocar-se massa en els pressuposts i dur un control real de les hores que es fan i de les despeses incorregudes a cada projecte.

Ens hem de plantejar què val el nostre temps i comparar-lo amb el que guanyaríem fent feina amb una altra activitat. Una de les comparacions més senzilles és comparar a quant ens surt l'hora real de feina amb el que ens cobra la netejadora o el mecànic per canviar l'oli, demanar-nos si les hores ens estant sortint millor que si treballàssim en qualsevol d'aquests oficis, o bé si els nostres ingressos són els que són perquè feim més hores que el rellotge.

Crec que és una reflexió personal, però que tothom que fa feina pel seu compte s'ha d'arribar a fer i quan més aviat millor, mentre perquè no començar a dur un control de hores per projecte? Ànims, no és tan complicat, el Trac per exemple té plugins per fer-ho, Eclipse i Netbeans ens permeten controlar el temps que dedicam a cada projecte, fins i tot una llibreteta o agenda que puguem dur damunt ens servirà. No controlar els temps per la gent que viu de vendre serveis és com aquella empresa que no s'empatxa de la comptabilitat i sols sap si té doblers a la caixa o no. Controlar el temps ens permet saber què ingressam en la nostra feina, en què dedicam les hores i poder saber quin és el punt de tall, és a dir, el preu per hora a partir del qual he cobert les nostres despeses bàsiques i començar a poder dir que guanayam doblers amb la nostra feina.

blog comments powered by Disqus
<<<<<<< main/templates/puput/base.html ======= >>>>>>> main/templates/puput/base.html